We współczesnym świecie odnotowujemy niezwykle dynamiczny postęp cywilizacyjny. Jedną z dziedzin nauki mającą bezpośredni wpływ na rozwój pozostałych obszarów wiedzy, technologii a przez to wielu gałęzi przemysłu jest biotechnologia. Aby utrzymać wysoki poziom jakości przeprowadzanych badań, biotechnologia jest szczególnie wymagającym obszarem nauki. W odpowiedzi na potrzeby rynku biotechnologicznego, firma STERIS Life Sciences ma w swojej ofercie wiele pionierskich rozwiązań. Należą do nich między innymi opatentowana technologia biodekontaminacji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru VHP – Vaporized Hydrogen Peroxide, niezwykle wydajne, charakteryzujące się najwyższymi parametrami jakościowymi systemy uzdatniania wody oraz generatory czystej pary Finn Aqua®, sterylizatory parowe, niskotemperaturowe sterylizatory oraz komory dezynfekcyjne VHP, myjnie laboratoryjne oraz zintegrowane i mobilne systemy dekontaminacji pomieszczeń.

Prezentacja rozwiązań STERIS VHP dla dygestoriów, komór laminarnych i izolacyjnych.

Prezentacja procesu produkcji i testowania myjni dla przemysłu i laboratoriów z serii Reliance.