VHP 100i

System STERIS VHP 100i, dzięki swojej wysokiej wydajności i elastycznym cechom konstrukcyjnym, jest aktualnie jednym z najbardziej wszechstronnych zintegrowanych rozwiązań do ciągłej biodekontaminacji na poziomie klasy farmaceutycznej. System pracuje w układzie otwartym i jest przeznaczony do procesowania większych przestrzeni (do 300m3) jak cleanroom’y, izolatory linii produkcyjnych, laboratoria bezpieczeństwa biologicznego (BL2, BL3, BL4) duże komory przelotowe i inne.

Dane techniczne

Ulotka produktowa

Opis

STERIS VHP® 100i pracuje w układzie otwartym. Jest zaprojektowany do jednoprzebiegowego wtrysku nadtlenku wodoru i przepływu powietrza. Można go zintegrować z obiektem jako narzędzie generujące krótsze czasy cykli. Urządzenie może działać niezależnie lub być sterowane poprzez zewnętrzny program. Interfejs pozwala na zdalne rozpoczynanie i przerywanie cykli oraz monitorowanie ich przebiegu i aktualnego stanu urządzenia. Użytkownik wybiera tylko jeden z zapisanych zwalidowanych cykli biodekontaminacji, a zautomatyzowane oprogramowanie OptiaPhase samodzielnie wykona resztę pracy.

STERIS VHP® 100i wykorzystuje opatentowaną technologię STERIS VHP. W zależności od monitorowanych warunków otoczenia dostosowuje prędkość iniekcji nadtlenku wodoru (2-29 g/min.), tak aby zapewnić w pełni skuteczny proces, bez ryzyka kondensacji czynnika biodekontaminującego. Przekłada się to na szeroką kompatybilność materiałową procesu, bezpieczeństwo dla dekontaminowanych wyrobów, w tym sprzętu elektronicznego.

Proces biodekontaminacji suchym gazem nadtlenku wodoru składa się z czterech etapów:

Osuszanie – Wilgoć jest usuwana z dekontaminowanej przestrzeni przez zintegrowany system osuszający. Ma to na celu zapewnienie całkowicie suchego procesu biodekontaminacji.

Kondycjonowanie – Czynnik biodekontamiujący Vaprox® jest błyskawicznie wtryskiwany przez generator i przekształcany w suchą parę, co powoduje szybki wzrost poziomu nadtlenku wodoru do efektywnego stężenia.

Biodekontaminacja – Stężenie par nadtlenku wodoru jest utrzymywane na określonym poziomie, aby zapewnić skuteczne zabijanie mikroorganizmów w dekontaminowanej przestrzeni.

Napowietrzanie – Generator przestaje wtryskiwać Vaprox® i przyspiesza rozkład par nadtlenku wodoru na przyjazną dla środowiska pozostałość jaką jest para wodna i tlen. Napowietrzanie trwa do momentu obniżenia poziomu nadtlenku wodoru do akceptowalnego, bezpiecznego minimum.

Wbudowany port USB pozwala na elektroniczną rejestrację cykli.

Zalety systemu STERIS VHP® 100i:

Wydajność – Szybka biodekontaminacja dużych przestrzeni do 300 m3

Elastyczność – Zapewniona ciągła biodekontaminacja linii produkcyjnych, śluz materiałowych, izolatorów itd.

Łatwość obsługi – konstrukcja w układzie otwartym to stacjonarny system zintegrowany z systemem wentylacji

Integracja – Możliwość pracy jako samodzielna jednostka lub zintegrowana z innym systemem sterowania poprzez złącze Ethernet, Profinet i/lub oddzielny interfejs I/O

Skuteczność – Biodekontaminacja parami nadtlenku wodoru posiada potwierdzoną skuteczność wobec wszystkich form drobnoustrojów oraz wykazuje szeroką kompatybilność materiałową

Łatwość walidacji – zgodność z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Practice)

ZIELONY proces – Nietoksyczna i przyjazna dla środowiska alternatywa dla innych metod dekontaminacji. Pary nadtlenku wodoru rozkładają się na parę wodną i tlen

Bezpieczeństwo – Elektroniczne zabezpieczenie danych zgodnie z wymaganiami standardów 21 CFR – część 11

Łączność – opcjonalne moduły Anybus umożliwiają łatwą integrację z siecią systemu za pomocą protokołów komunikacyjnych EtherNet / IP, Modbus TCP i PROFIBUS.

Czynnikiem sterylizującym kompatybilnym z systemem dekontaminacji STERIS® VHP® 100i jest wodny roztwór nadtlenku wodory Vaprox® o stężeniu 35%, dostępny w kartridżach o pojemności 950 ml lub dużych kanistrach o pojemności 19 l.

Ochrona wartościowych produktów leczniczych przed kontaminacją oraz ochrona pracowników przed działaniem silnych leków i czynników biologicznych jest kluczowym wyzwaniem dla producentów farmaceutycznych i organizacji badawczych. Wiele obiektów zaczęło polegać na opatentowanej technologii STERIS VHP do biodekontaminacji parami nadtlenku wodoru izolatorów, komór, pomieszczeń i innych przestrzeni.

Więcej informacji na stronie producenta:
https://www.sterislifesciences.com/products/equipment/vhp-sterilization-and-biodecontamination/vhp-100i-biodecontamination-system

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: office@mmls.pl lub wypełnij poniższy formularz: