VHP 1000i

System STERIS VHP® 1000i służy do szybkiej i ciągłej (w układzie otwartym) biodekontaminacji dużych (do 1000m3) czystych, suchych i zamkniętych przestrzeni jak izolatory, pomieszczenia, zakłady produkcji.

Dzięki swoim rozbudowanym możliwościom integracji, konfigurowalności i wysokiej wydajności STERIS VHP 1000i jest jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań na rynku do biodekontaminacji na poziomie klasy farmaceutycznej.

System jest wykorzystywany w takich obszarach jak przemysł farmaceutyczny, laboratoria, przemysł lotniczy, wojskowy i wiele innych. Nadaje się do integracji z systemami wentylacji i klimatyzacji jak AHS/HVAC.

Dane techniczne

Ulotka produktowa

Opis

System STERIS VHP® 1000i jest przeznaczony do trwałego połączenia z biodekontaminowaną zamkniętą przestrzenią. Ten modułowy system składa się z generatora nadtlenku wodoru, orurowania i interfejsu sterującego. Wszystkie elementy są umieszczone w pionowej szafie co umożliwia wygodną instalację przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Szafa zawiera główny sterownik (Siemens), orurowanie wylotowe powietrza i czynnika biodekontaminującego (Vaprox® – generowany do postaci suchego gazu), zakończenie interfejsu komunikacji zdalnej (drukarka oraz włączniki urządzenia). Urządzenie może działać niezależnie lub być sterowane poprzez zewnętrzny program. Interfejs pozwala na zdalne rozpoczynanie i przerywanie cykli oraz monitorowanie ich przebiegu i aktualnego stanu urządzenia. Użytkownik wybiera tylko jeden z zapisanych zwalidowanych cykli biodekontaminacji, a zautomatyzowane oprogramowanie OptiaPhase samodzielnie wykona resztę pracy.

STERIS VHP® 1000i wykorzystuje opatentowaną technologię STERIS VHP. W zależności od monitorowanych warunków otoczenia dostosowuje prędkość iniekcji nadtlenku wodoru (4-70 g/min.), tak aby zapewnić w pełni skuteczny proces, bez ryzyka kondensacji czynnika biodekontaminującego. Przekłada się to na szeroką kompatybilność materiałową procesu, bezpieczeństwo dla dekontaminowanych wyrobów, w tym sprzętu elektronicznego.

Proces biodekontaminacji suchym gazem nadtlenku wodoru składa się z czterech etapów:

Osuszanie – Wilgoć jest usuwana z dekontaminowanej przestrzeni przez zintegrowany system osuszający. Ma to na celu zapewnienie całkowicie suchego procesu biodekontaminacji.

Kondycjonowanie – Czynnik biodekontamiujący Vaprox® jest błyskawicznie wtryskiwany przez generator i przekształcany w suchą parę, co powoduje szybki wzrost poziomu nadtlenku wodoru do efektywnego stężenia.

Biodekontaminacja – Stężenie par nadtlenku wodoru jest utrzymywane na określonym poziomie, aby zapewnić skuteczne zabijanie mikroorganizmów w dekontaminowanej przestrzeni.

Napowietrzanie – Generator przestaje wtryskiwać Vaprox® i przyspiesza rozkład par nadtlenku wodoru na przyjazną dla środowiska pozostałość jaką jest para wodna i tlen. Napowietrzanie trwa do momentu obniżenia poziomu nadtlenku wodoru do akceptowalnego, bezpiecznego minimum.

Wbudowany port USB pozwala na elektroniczną rejestrację cykli.

Zalety systemu STERIS VHP® 1000i:

Wydajność – Szybka biodekontaminacja dużych przestrzeni do 1000 m3

Elastyczność – Zapewniona ciągła biodekontaminacja linii produkcyjnych, śluz materiałowych, izolatorów itd.

Łatwość obsługi – konstrukcja w układzie otwartym to stacjonarny system zintegrowany z systemem wentylacji

Integracja – Możliwość pracy jako samodzielna jednostka lub zintegrowana z innym systemem sterowania poprzez złącze Ethernet, Profinet i/lub oddzielny interfejs I/O

Skuteczność – Biodekontaminacja parami nadtlenku wodoru posiada potwierdzoną skuteczność wobec wszystkich form drobnoustrojów oraz wykazuje szeroką kompatybilność materiałową

Łatwość walidacji – zgodność z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Practice)

ZIELONY proces – Nietoksyczna i przyjazna dla środowiska alternatywa dla innych metod dekontaminacji. Pary nadtlenku wodoru rozkładają się na parę wodną i tlen

Bezpieczeństwo – Elektroniczne zabezpieczenie danych zgodnie z wymaganiami standardów 21 CFR – część 11

Łączność – opcjonalne moduły Anybus umożliwiają łatwą integrację z siecią systemu za pomocą protokołów komunikacyjnych EtherNet / IP, Modbus TCP i PROFIBUS.

Czynnikiem sterylizującym kompatybilnym z systemem dekontaminacji STERIS® VHP® 1000i jest wodny roztwór nadtlenku wodory Vaprox® o stężeniu 35%, dostępny
w kanistrach o pojemności 19 l lub beczkach o pojemności 208 litrów.

Urządzenie 1000i może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel, który pomyślnie ukończył certyfikowany kurs STERIS. Ponowna certyfikacja jest wymagana co trzy lata.

Więcej informacji na stronie producenta:
https://www.sterislifesciences.com/products/equipment/vhp-sterilization-and-biodecontamination/vhp-1000i-biodecontamination-system

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: office@mmls.pl lub wypełnij poniższy formularz: