VHP® (Vaporized Hydrogen Peroxide) to technologia niskotemperaturowej sterylizacji/dekontaminacji, opracowana przez amerykańską firmę STERIS®.

Opatentowana w latach 80-tych XX wieku technologia VHP® (Vaporized Hydrogen Peroxide) polega na generowaniu suchej pary nadtlenku wodoru oraz dostosowanie prędkości jego dozowania do warunków panujących w otoczeniu. Monitorowany i kontrolowany przebieg procesu zapobiega ewentualnej kondensacji nadtlenku wodoru co sprawia, że po dziś dzień jest to najbardziej skuteczna i bezpieczna technologia biodekontaminacji na rynku.

W 1990 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection Agency) zarejestrowała nadtlenek wodoru w postaci gazu jako czynnik sterylizujący określając, że niszczy wszelkie formy życia drobnoustrojów, w tym wszystkie formy bakterii wegetatywnych, spor bakteryjnych, grzybów, spor grzybów oraz wirusów. Jest to również jedyna dostępna metoda, która posiada potwierdzoną badaniami zdolność do inaktywacji prionów.

Systemy VHP - Systemy mobilne

Systemy VHP - Systemy stacjonarne

Systemy VHP - Komory dekontaminacyjne

Systemy VHP - Sterylizatory niskotemperaturowe

Systemy VHP - Akcesoria