VHP M100S

Urządzenie do biodekontaminacji STERIS VHP® M100S to generator par nadtlenku wodoru typu „All in One” – samodzielnie kontroluje ciśnienie, osusza, kondycjonuje, biodekontaminuje i katalizuje nadtlenek wodoru do bezpiecznej pozostałości jaką jest para wodna i tlen. Przeznaczony jest do biodekontaminacji czystych, suchych i zamkniętych przestrzeni o małej kubaturze (do 5m3) jak izolatory, komory, niewielkie pomieszczenia. Proces spełnia wszystkie wymagania jakimi jest obwarowany obszar farmaceutyczny, stąd znajduje zastosowanie w laboratoriach medycznych i biologicznych. STERIS VHP® M100S jest przeznaczony do pracy w układzie zamkniętym.

Dane techniczne

Ulotka produktowa

Opis

Jednostka STERIS VHP® M100S jest przeznaczona do trwałego połączenia z biodekontaminowaną zamkniętą przestrzenią. Urządzenie może działać niezależnie lub być sterowane poprzez zewnętrzny program. Interfejs pozwala na zdalne rozpoczynanie i przerywanie cykli oraz monitorowanie ich przebiegu i aktualnego stanu urządzenia. Użytkownik wybiera tylko jeden z zapisanych zwalidowanych cykli biodekontaminacji, a zautomatyzowane oprogramowanie OptiaPhase samodzielnie wykona resztę pracy.

STERIS VHP® M100S wykorzystuje opatentowaną technologię STERIS VHP. W zależności od monitorowanych warunków otoczenia dostosowuje prędkość iniekcji nadtlenku wodoru (1-6 g/min.), tak aby zapewnić w pełni skuteczny proces, bez ryzyka kondensacji czynnika biodekontaminującego. Przekłada się to na szeroką kompatybilność materiałową procesu, bezpieczeństwo dla dekontaminowanych wyrobów, w tym sprzętu elektronicznego.

Proces biodekontaminacji suchym gazem nadtlenku wodoru składa się z czterech etapów:

Osuszanie – Wilgoć jest usuwana z dekontaminowanej przestrzeni przez zintegrowany system osuszający. Ma to na celu zapewnienie całkowicie suchego procesu biodekontaminacji.

Kondycjonowanie – Czynnik biodekontamiujący Vaprox® jest błyskawicznie wtryskiwany przez generator i przekształcany w suchą parę, co powoduje szybki wzrost poziomu nadtlenku wodoru do efektywnego stężenia.

Biodekontaminacja – Stężenie par nadtlenku wodoru jest utrzymywane na określonym poziomie, aby zapewnić skuteczne zabijanie mikroorganizmów w dekontaminowanej przestrzeni.

Napowietrzanie – Generator przestaje wtryskiwać Vaprox® i przyspiesza rozkład par nadtlenku wodoru na przyjazną dla środowiska pozostałość jaką jest para wodna i tlen. Napowietrzanie trwa do momentu obniżenia poziomu nadtlenku wodoru do akceptowalnego, bezpiecznego minimum.

Wbudowany port USB pozwala na elektroniczną rejestrację cykli.

Zalety systemu STERIS VHP® M100S:

Wydajność – Błyskawiczna biodekontaminacja małych przestrzeni do 5 m3

Integracja – Możliwość pracy jako samodzielna jednostka lub zintegrowana z innym systemem sterowania lub oddzielny interfejs I/O

Skuteczność – Biodekontaminacja parami nadtlenku wodoru posiada potwierdzoną skuteczność wobec wszystkich form drobnoustrojów oraz wykazuje szeroką kompatybilność materiałową

ZIELONY proces – Nietoksyczna i przyjazna dla środowiska alternatywa dla innych metod dekontaminacji. Pary nadtlenku wodoru rozkładają się na parę wodną i tlen.

Czynnikiem sterylizującym kompatybilnym z systemem dekontaminacji STERIS® VHP® M100S jest wodny roztwór nadtlenku wodory Vaprox® o stężeniu 35%, dostępny w kartridżach o pojemności 950 ml.

Urządzenie do Biodekontaminacji VHP® M100S może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych i certyfikowanych Operatorów, którzy pomyślnie ukończyli Kurs Szkoleniowy i Certyfikacyjny STERIS® dla Użytkowników czynnika sterylizującego Vaprox®. Certyfikacja musi być ważna i odnawiana raz na trzy lata.

Więcej informacji na stronie producenta: https://www.sterislifesciences.com/en/products/equipment/vhp-sterilization-and-biodecontamination/vhp-m100-biodecontamination-systems-closed-loop

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: office@mmls.pl lub wypełnij poniższy formularz: