VHP® (Vaporized Hydrogen Peroxide) to technologia niskotemperaturowej sterylizacji/dekontaminacji, opracowana przez amerykańską firmę STERIS®.

Opatentowana w latach 80-tych XX wieku technologia VHP® (Vaporized Hydrogen Peroxide) polega na generowaniu suchej pary nadtlenku wodoru oraz dostosowanie prędkości jego dozowania do warunków panujących w otoczeniu. Monitorowany i kontrolowany przebieg procesu zapobiega ewentualnej kondensacji nadtlenku wodoru co sprawia, że po dziś dzień jest to najbardziej skuteczna i bezpieczna technologia biodekontaminacji na rynku.

W 1990 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection Agency) zarejestrowała nadtlenek wodoru w postaci gazu jako czynnik sterylizujący określając, że niszczy wszelkie formy życia drobnoustrojów, w tym wszystkie formy bakterii wegetatywnych, spor bakteryjnych, grzybów, spor grzybów oraz wirusów. Jest to również jedyna dostępna metoda, która posiada potwierdzoną badaniami zdolność do inaktywacji prionów.

Systemy mobilne

Systemy stacjonarne

Komory dekontaminacyjne

Sterylizatory niskotemperaturowe

Akcesoria